Assegurança Esportiva Obligatòria

Temporada 2021-2022

MOLT IMPORTANT!!!

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident (913 255 568). Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident. En cas de ser necessari el servei d’Ambulància caldrà sol·licitar-lo a la Companyia (913 255 568).

Mentre el federat estigui de BAIXA MÈDICA no pot realitzar cap activitat esportiva. El fet de realitzar activitat esportiva estant de Baixa Mèdica pot ser motiu de tancament de l’expedient per part de la companyia i per tant de NO COBERTURA DEL SINISTRE I POSSIBLES ACCIDENTS POSTERIORS dins del període de Baixa Mèdica. El material ortopèdic curatiu (No preventiu) prescrit pel servei mèdic concertat serà reemborsat per la Companyia al 100% sempre que PRÈVIAMENT s’hagi sol·licitat en conformitat amb la Companyia. El material només es podrà adquirir mitjançant proveïdors concertats amb la Companyia que aquesta comunicarà juntament amb l’autorització.

 

PÒLISSA nº048961051 (ALLIANZ – UNIFEDESPORT)

Col·lectius

Jugadors/es (Cadets, Infantils, Preinfantils, Minis, Preminis, Escobol i Escoles de Bàsquet amb dret a Competició)

Jugadors/es (Escoles de Bàsquet sense dret a Competició).

  

PÒLISSA nº048957716 (ALLIANZ – AON)

Col·lectius

Jugadors/es (Sènior, Sots-25, Sots-21, Juniors i Lleure de Clubs)

Entrenadors/es, Delegats/des d’equip, Directors/es Tècnics/ques de Totes les Categories

Delegats/des de Camp de Totes les Categories.

 

Font: Federació Catalana de Bàsquetbol:  https://www.basquetcatala.cat/pagina/9043

Vàlid per la Temporada 21-22 a data 05.10.2021.